Споживча кооперація України – це добровільне об'єднання громадян для загального ведення господарської

 Подолян Василь Васильович, голова правління Вінницької облспоживспілки

  Подолян Василь Васильович, 

 голова правління Вінницької облспоживспілки

діяльності з метою поліпшення свого економічного і соціального стану. Вона здійснює торгівельну, заготівельну, виробничу та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України, сприяє соціальному і культурному розвитку села, народних промислів і ремесел, бере участь в міжнародному кооперативному русі. (ст. 1. Закону України «Про споживчу кооперацію»)

Споживча кооперація нашого краю, як цивілізована форма організації людей на засадах взаємодопомоги та взаємовиручки, веде свій відлік з 1897 року. Саме тоді було засноване Гайсинське споживче товариство, яке стало першою ластівкою кооперативного руху в цьому регіоні. Вінницька обласна спілка споживчих товариств була започаткова в лютому 1932 року, в результаті реорганізації Подільської губернії і виділення Вінницької області. Детальніше про історію >>

Пройшовши  нелегкі етапи свого становлення і розвитку, споживча кооперація Вінниччини перетворилася  в могутню багатогалузеву організацію  і важливу складову агропромислового комплексу області.                                                              

Сьогодні до складу Вінницької облспоживспілки входять 17 райспоживспілок, 10 районних споживчих товариств, 450 споживчих товариств різних напрямів діяльності.