Групи платників єдиного податку в Україні

Оновлено 09.01.2019

У 2019 році залишається чотири групи платників єдиного податку. Кому можна перебувати на кожній з них та за яких умов, за якими ставками потрібно сплачувати ЄП у 2019 році, а хто взагалі не має права бути єдинником – читайте нижче

2019 рік вніс свої корективи в систему оподаткування «єдинників», проте вони незначні і стосуються не всіх платників ЄП. Зміни торкнулися фізосіб, які торгують алкоголем та продають медпрепарати, а також платників четвертої групи. Про всі подробиці цих змін читайте у нашій статті.

Група платників єдиного податку

Річний дохід, грн

Дозволена кількість працівників

Ставка

Не можуть бути платниками ЄП

Звичайна

Підвищена

1 група:
фізособи — підприємці, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню

300 тис.

Не використо-вують працю найманих осіб

10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (192,10 грн)*

15% — для фізосіб-підприємців у випадках, визначенихп. 293.4 ПКУ

Згідно з п. 291.5 ПКУ:
Підприємці та юрособи, які здійснюють:
— діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх розповсюдження), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
— обмін інвалюти;
виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і каміння, у т. ч. органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
— видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
— діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами;
— управління підприємствами;
— надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
— продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
— організацію, проведення гастрольних заходів;
Фізособи- підприємці, які:
— здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;
— надають в оренду земельні ділянки загальною площею понад 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини з загальною площею понад 300 кв. м. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;
реєстратори цінних паперів;
Госпсуб'єкти, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юрособам, які не є платниками ЄП, дорівнює або перевищує 25%;
Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платником ЄП;
Фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником ЄП мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2 група:
фізособи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства

1, 5 млн

Не перевищує 10 осіб**

20% МЗП (834,60 грн)*

3 група:
фізособи — підприємці та юрособи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми

5 млн

Не обмежено

Встановлюється у відсотках до доходу:
3% доходу;
5% доходу

Для юросіб у випадках, визначених п. 293.5 ПКУ:
6% зі сплатою ПДВ;
10% без сплати ПДВ.

4 група:
сільсько-господарські товаровиробники

Частка с/г товаровиробництва за попе-редній податковий (звітний) рік дорів-нює або переви-щує 75 %

Не обмежено

Розмір ставок податку з 1 га с/г угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування. У відсотках бази він становить:
— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) розмір ставок податку з одного гектара буде встановлено на рівні 0,95;
— для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,57;
— для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,57;
— для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,19;
— для земель водного фонду ставка залишиться на рівні 2,43;
— для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди — 6,33.

Згідно з п. 291.5-1ПКУ госпсуб'єкти:
— у яких понад 50 % доходу, отриманого від продажу с/г продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать с/г товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
— які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, винограду, меду власного виробництва, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);
— які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

У 2019 році продовжать застосовуватися такі ставки ЄП:

  • для І групи –  до 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
  • для ІІ групи – до 20% від розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року;
  • для ІІІ групи – у відсотках до доходу.

Таким чином, максимальні ставки єдиного податку з 01.01.2019 року:

  • для платників І групи – 192,10 грн/міс.;
  • для платників ІІ групи – 834,60 грн/міс.

Втім не все так просто! Адже це максимальна ставка, а реальну для кожної адміністративно-територіальної одиниці мають встановити органи місцевого самоврядування.

** Згідно з пп. 291.4.1, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством вік, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.