Вінницький кооперативний інститут є вищим навчальним закладом, в якому здійснюється підготовка фахівців для системи споживчої кооперації за такими спеціальностями освітнього ступеня «Бакалавр»:

 • Інтернет-маркетинг 
 • Інформаційний менеджмент
 • Право
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальності світнього ступеня «Магістр»: 

 • Менеджмент

 

До структури інституту входить Коледж економіки і права, який готує фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»: 

 • Право
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Маркетинг
 • Харчові технології
 • Готельно-ресторанна справа

 

Освітні послуги інститут здійснює на основі ліцензії (серія АЕ №636503 від 18.05.2015 р.) Міністерства освіти і науки України, видає дипломи державного зразка. Відомості про право здійснення освітньої діяльності Вінницького кооперативного інституту розміщені на офіційному веб-сайті МОН України

Підготовка фахівців здійснюється на денній (на базі 9,11-х класів, освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «кваліфікований робітник») і заочній формах навчання (на базі 11-х класів, освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «кваліфікований робітник»). 

 

 

Історія 

Драбовський Анатолій Григорович, 

ректор Вінницького кооперативного інституту

Навчальний заклад було створено 01 жовтня 1925 року, з подальшим перетворенням на кооперативний технікум у 1930 році. Спочатку навчання здійснювалось на чотирьох відділах, де навчалось 284 особи. В 2002 році технікум було реорганізовано у Вінницький кооперативний коледж економіки і права.

Вінницький кооперативний інститут створений шляхом реорганізації Вінницького кооперативного коледжу економіки і права відповідно до постанови Правління Укоопспілки від 09.04.08 р. №137 та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України від 09.04.08 р. №П-10/Р-12 «Про створення Вінницького кооперативного інституту», постанов правління Вінницької ОСС від 29.12.07 р. №57-К «Про створення Вінницького кооперативного інституту» та від 07.04.08 р. №20-К «Про реорганізацію Вінницького кооперативного коледжу економіки і права», за якими він визнаний правонаступником майнових прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення Вінницького кооперативного коледжу економіки і права, залишивши його структурним підрозділом інституту без права юридичної особи.

Очолює інститут ректор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України Драбовський Анатолій Григорович.

 

 

 

Педагогічний колектив 

Педагогічний колектив інституту нараховує 93 викладачі, з них: 4 доктори наук, 23 кандидати наук, 1 «Заслужений працівник освіти України».

 

Матеріально-технічна база

Навчальний процес забезпечують 42 навчальних кабінети та лекційні зали, 8 лабораторій.

До послуг студентів є власні об’єкти соціальної інфраструктури, гуртожиток на 400 місць. Усі бажаючі забезпечені гуртожитком.

У гуртожитку знаходяться: кафетерій, медпункт, стоматологічний кабінет.

У навчальному процесі широко використовуються ресурси Інтернет, відкрита вільна зона WI-FI.

Завдяки постійній увазі правління облспоживспілки систематично поліпшується матеріальна база коледжу, створюються умови не тільки для якісного навчання, але і дозвілля студентів. Саме за його ініціативою були побудовані кращі у Вінниці тенісні корти, покращились умови проживання в гуртожитку, працює сучасне студентське кафе.

 

Дивитися всі фотографії  >>