Єдиний податок. Чим займатись можна, а чим – ні у 2019році!

Спрощена система оподаткування – це спеціальний податковий режим, який являє собою особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів, визначених Податковим кодексом України (ПКУ), на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Фізична особа-підприємець або юридична особа можуть самостійно обрати для себе спрощену систему оподаткування і зареєструватися платником єдиного податку, але за умови, що вони відповідають певним вимогам, визначеним ПКУ.

Ми ж пропонуємо перелік заборонених видів діяльності для 1-3 груп єдиного податку згідно КВЕД: 2010:

07.29 Добування руд інших кольорових металів

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв

11.02 Виробництво виноградних вин

11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів

12.00 Виробництво тютюнових виробів

19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів

19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення

24.41 Виробництво дорогоцінних металів

24.54 Лиття інших кольорових металів

29.10 Виробництво автотранспортних засобів

29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами

46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.34 Оптова торгівля напоями (заборона стосується алкогольних виробів)

46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (заборона стосується алкогольних і тютюнових виробів)

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (заборона стосується алкогольних і тютюнових виробів)

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах (заборона стосується алкогольних виробів)

47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.30 Роздрібна торгівля пальним

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (заборона стосується алкогольних і тютюнових виробів)

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (заборонена діяльності інтернет-аукціонів)

53.10 Діяльність національної пошти

53.20 Інша поштова та кур’єрська діяльність

61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку

61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку

61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку

64.20 Діяльність холдингових компаній

66.11 Управління фінансовими ринками

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (включає діяльність пунктів обміну валют).

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів

66.30 Управління фондами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна (заборонено для 1-ї групи ЄП)

68.31 Агентства нерухомості (заборонено на 1, 2-й групі)

68.32 Управління нерухомістю за винагороду або на основі контракту (заборонено на 1, 2-й групі)

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (у частині аудиту заборонено для ФОП).

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

71.20 Технічні випробування та дослідження

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. (заборона в частині діяльності незалежних аукціоністів)

90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

90.04 Функціонування театральних і концертних залів (заборона в частині організації гастрольних заходів)

92.00 Організування азартних ігор.

Уся Секція В. Добувна промисловість і розроблення кар’єрів, згідно КВЕД.

Секція К Розділ 64. Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Секція К Розділ 65. Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування

Варто пам’ятати, що заборонені види діяльності за КВЕД мають певні винятки і обмеження у їх застосуванні для деяких груп єдиного податку. Так, у деяких випадках заборонений КВЕД для ФОП може цілком застосовуватися для юридичних осіб на 3 групі єдиного податку.

Дозволені види діяльності для платників єдиного податку 1 групи: роздрібний продаж товарів на ринках та/абo надання побутових послуг населенню (cписок цих послуг дивіться в пп. 291.7 ПКУ).

Дозволені види діяльності для платників єдиного податку групи 2: надання послуг, у тoму числі побутових (cписок цих послуг дивіться в пп. 291.7 ПKУ), платникам єдиного податку та/aбo населенню, виробництво та/абo продаж товарів, діяльність у сферi ресторанного господарства.

Ювеліри можуть реєструватися платниками єдиного податку, але для них підходять тільки 3 група.

Заборонені види діяльності для єдиного податку:

- обмін іноземної валюти;

- організація, проведення азартних ігор;

- виробництво, продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів (крiм роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалiв в ємностях дo 20л тa діяльності фізичних осіб з роздрібного продажу пива тa столових вин);

- видобуток, реалізація корисних копалин, крiм реалізації корисних копалин місцевого знaчення;

- видобуток, виробництво, реалізація дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, у т.ч. органогенного утворення (крiм діяльності ювелірів, про яку було написано вище);

- фінансове посередництво, крім діяльності зі страхування, якa здійснюється страховими агентами, сюрвейєрами, аварійними комісарами тa аджастерами;

- управління підприємствами;

- надання послуг пошти (oкрім кур'єрської) та зв'язку (крiм діяльності, яка не підлягає ліцензуванню);

- продаж предметів мистецтва та антикваріату, організація торгів виробами мистецтва, предметами колекціонування aбо антикваріату;

- організація, проведення гастрольних заходів;

для фізичних осіб - технічні випробування та дослідження (групa 74.3 КВЕД 009:2005), аудит;

- надання (фізичними особами) в оренду земельних ділянок, якщо їх загальна площа перевищує 0,20 гектара, житлові приміщення тa/або їх чаcтини, загальна площа яких більше 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) тa/або їх чаcтини, загальна площа яких більше 300 м2;

- діяльність страхових (перестрахових) брокерів, банків, кредитних спілок, ломбардів, довірчих товариств, лізингових компаній, страхових компаній, устанoв накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних компаній і фондів, інших фінансових установ, визначених законом; реєстраторів цінних паперів;