Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях

Підготовку будь-якого підприємства до перевірки стану охорони праці слід проводити за такими питаннями (в дужках подається назва документа, який встановлює відповідну вимогу).

  1. Забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту

(Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 р. № 53)

— Наявність у працівників та правильність використання ними спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів (п. 4.1).
— Дотримання типових норм видачі спецодягу та запобіжних засобів (п. 1.4, п. 1.5).
— Наявність карток обліку видачі спецодягу та підпису інженера з охорони праці в них (п. 3.14).

  1. Дотримання вимог пожежної безпеки

(Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р. № 126)

— На підприємстві повинні бути розроблені та затверджені роботодавцем інструкції про заходи пожежної безпеки (п. 3.4).
— У цехах, лабораторіях та адміністративних приміщеннях повинні бути вивішені плани евакуації працівників на випадок пожежі (п. 3.5).
— Територія підприємств, майданчиків для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинна постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари (п. 4.1.1, п. 4.1.4).
— Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття (п. 4.1.8).
— Переїзди та проходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється (п. 4.1.9).
— Ворота в’їзду на територію підприємства, які відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристрої для відкривання їх вручну (п. 4.1.10).
— Усі будівлі, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватися в чистоті (п. 4.2.1).
— На вхідних воротах (дверях), які ведуть у пожежовибухонебезпечні приміщення, повинна бути нанесено інформацію про вибухопожежну небезпеку та клас зони електричної небезпеки (п. 4.2.7).
— Розміщення фарбувальних дільниць у багатоповерхових приміщеннях дозволяється біля зовнішніх стін верхніх поверхів (п. 4.2.8).
— Розміщення вибухонебезпечних виробництв у підвальних та цокольних поверхах не дозволяється (п. 4.2.9, п. 4.2.9.1).
— Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи та приміщення (у т. ч. вентиляційні камери, електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання продукції, устаткування, меблів та інших предметів (п. 4.2.10).
— Сходові марші та майданчики повинні мати справні огорожі із поручнями, які не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину маршів і майданчиків (п. 4.3.6).
— Забороняється застосовувати некалібровані плавкі вставки запобіжників (п. 5.1.5).
— Переносні світильники повинні бути обладнані скляними ковпаками та захисними сітками (п. 5.1.10).
— У тамбур-шлюзах приміщень категорій А та Б повинний бути забезпечений постійний підпір повітря (п. 5.3.3).
— Місце з’єднання вентиляційної установки м’якою вставкою з повітропроводом повинно перемикатися металевим провідником, для забезпечення заземлення повітропроводу (п. 5.3.6).
— Забороняється використовувати вогнегасники з пошкодженими пломбами та простроченим терміном зарядки (п. 6.4.19).
— На дільницях, де зберігаються пожежонебезпечні речовини, мають бути вивішені таблиці допустимого спільного зберігання таких речовин (п. 7.7.4).
— На підприємстві повинні бути затверджені графіки планово-запобіжних ремонтів обладнання (п. 7.7.8).
— Технологічне обладнання (реактори, змішувачі, автоклави тощо) повинні бути герметичними (п. 7.7.12).
— Під час відкривання металевих бочок із вибухопожежонебезпечними речовинами необхідно застосовувати інструмент, виготовлений з безіскрових матеріалів (п. 7.7.14).
— На вибухонебезпечних дільницях повинна бути встановлена система сигналізації вибухонебезпечних концентрацій повітряної суміші (п. 7.7.16).
– Перелив легкозаймистих рідин з великої тари допускається тільки із застосуванням сифону або насосу до спеціальної тару, яка має щільно закриватися кришкою. Відпускати у скляну або полімерну тару більше 5 л такої рідини не допускається (пп. 7.10.2.30).
— Склади для зберігання балонів повинні бути захищені від сонячних променів (пп. 7.10.3.1).
— Забороняється зберігання балонів з горючими газами спільно з балонами з киснем, стиснутим повітрям, хлором, фтором тощо (пп. 7.10.3.4).
— Балони повинні зберігатися так, щоб виключити їх падіння, вентилі повинні бути закриті запобіжними ковпаками (пп. 7.10.3.8).
— Забороняється на складі балонів зберігати інші матеріали та обладнання (пп. 7.10.3.10).
— Карбід кальцію повинен зберігатися в сухих приміщення (пп. 7.10.4.23).
— Газопідвідні шланги на приєднувальних ніпелях апаратури, пальників, різаків, редукторів слід закріплювати спеціальними хомутиками або кріпленням шлангу у двох місцях впродовж ніпеля м’яким в’язальним дротом (пп. 8.1.2.3).
— Забороняється з’єднувати зварювальні проводи методом скручування та використовувати оголені проводи (пп. 8.1.3.2).
— Паяльні лампи повинні перевірятися 1 раз на місяць із записом у журналі, 1 раз на рік вони повинні проходити випробування під тиском (пп. 8.1.4.2).
— Кожна паяльна лампа повинна мати паспорт (пп. 8.1.4.3).
— При проведенні фарбувальних робіт вибухонебезпечною є зона у радіусі 5 м (пп. 8.2.2).
— Забороняється зберігати у цеховій коморі лакофарбувальні матеріали в кількості понад змінну потребу (пп. 8.2.4).
— Фарборозпилювачі повинні бути заземлені (пп. 8.2.15).

  1. Дотримання правил безпеки при експлуатації обладнання

(Технічний регламент безпеки машин та устаткування, затверджений Постановою КМУ від 12 жовтня 2010 р. № 933)

Наявність засобів колективного захисту, які забезпечують безпеку виробничого обладнання та технологічних процесів:
— захисних огорож і захисних пристроїв для огородження небезпечних зон;
— захисних огорож та захисних пристроїв, оснащених блокувальними пристроями (пункти 23, 25, 26 у Додатку 1);
— гальмуючих пристроїв, які забезпечують швидку зупинку виробничого обладнання або окремих його елементів (п. 8–3 у Додатку 2).

  1. Дотримання правил безпеки при експлуатації вантажопідіймальних механізмів

(Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 р. № 132 [витяг з Правил наведений у Додатку 4])

— Гаки вантажопідіймальних кранів повинні бути обладнані запобіжними замками (пп. 4.5.3).
— Вантажопідіймальні крани та машини повинні бути обладнані обмежниками робочих рухів (кінцевими вимикачами):
а) у верхньому та нижньому положеннях;
б) при поздовжньому переміщенні;
в) при зміні вильоту стріли баштового крану (пп. 4.11.1).
— Крани стрілового та мостового типів повинні бути обладнані обмежником вантажопідіймальності (пп. 4.11.6, пп. 4.11.8).
— Ручний пульт управління краном повинен бути підвішений на сталевому тросику (пп. 4.12.5).
— Підіймання та опускання вантажу за допомогою лебідки з ручним приводом повинно забезпечуватися тільки при безпосередньому впливі на рукоятку (пп. 4.22.4).
— Повинно забезпечуватися проведення часткових і повних технічних оглядів у встановлені строки (пп. 7.3.3).
— Результати технічного огляду повинні записуватися до паспорту (пп. 7.3.22).
— Повинні проводитися періодичні огляди траверс, кліщів, захватів, тари, стропів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв у встановлені строки. Результати слід записувати до журналу (пп. 7.3.26).
— Допуск до управління краном, його ремонту повинен оформлюватися наказом роботодавця (пп. 10.4.15).
— Працівники, як працюють з краном, повинні мати відповідні групи допуску з електробезпеки (пп. 10.4.17).
— На кранах повинні бути вивішені таблички із вказівкою реєстраційного номеру крана, його вантажопідіймальності та дати наступного часткового або повного технічного огляду (пп. 10.5.7).
— Допуск до управління краном, який управляється з кабіни, повинен здійснюватися з застосуванням ключа-марки (пп. 10.5.9).

  1. Дотримання правил безпеки при експлуатації котлів

(Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26 травня 1994 р. № 51, Правила будови та безпечної експлуатації парових котлів,що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 липня 1996 р. № 125)

— Наявність паспорту на котел — пп. 5.16.1 (п. 10.2).
— Наявність запобіжних пристроїв та їх справність — пп. 6.2.1, пп. 6.3.21,
пп. 6.7.1 (пп. 12.2.1, пп. 12.8.1).
— Наявність відвідних трубопроводів від запобіжних клапанів, для захисту персоналу від опіків — пп. 6.2.21 (пп. 12.2.5).
— Наявність на запірній арматурі маркування та позначень напрямку їх відкривання та закривання — пп. 6.3.9, пп. 6.6.1, пп. 6.6.3 (пп. 12.6.1).
— Справність манометрів та їх маркування — пп. 6.4.7, пп. 6.4.8, пп. 6.4.11,
пп. 9.3.2 (пп. 12.4.2, пп. 12.4.3, пп. 12.4.8, пп. 12.4.12).
— Наявність напису на дверях котельної про заборону входу до неї стороннім особам. Відкривання дверей назовні та відсутність на них запорів — пп. 7.1.7 (пп. 11.7).
— Забезпеченість аварійним електричним освітленням – пп. 7.2.2 (п. 11.10).
— Наявність телефонного зв’язку – пп. 9.1.2 (п. 15.12).
— Наявність навченого та атестованого обслуговуючого персоналу, своєчасне проведення для нього повторної перевірки знань – пп. 9.2.5, пп. 9.2.6 (п. 15.7).
— Наявність та ведення змінного журналу – пп. 9.3.1 (п. 15.4).
— Наявність ремонтного журналу та правильність його ведення — пп. 9.5.2 (п. 15.23, п. 15.24).
— Своєчасність реєстрації, технічних опосвідчень (первинних, періодичних, позачергових) та відображення цих даних у паспорті котла — пп. 10.2.1, пп. 10.2.2, пп. 10.2.11, пп. 10.2.13 (пп. 16.1.6, пп. 16.2.1, пп. 16.2.2, пп. 16.2.7, пп. 16.2.8, пп. 16.2.14).
— Наявність на котлі таблички з відзначенням на ній реєстраційного номеру, дозволеного тиску, дати наступного огляду, дати наступних гідровипробувань — п. 10.3.4.

  1. Дотримання правил безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском

(Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18 жовтня 1994 р. № 104)

— Наявність переліку посудин, на які поширюються правила. Особливу увагу звертають на посудини невеликих пересувних компресорів, у яких місткість не перевищує 25 л, але добуток тиску (кгс/см2) на місткість (л) перевищує 200 (пп. 1.1.3).
— Наявність паспортів і записів у них прізвища відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію посудини (пп. 7.1.5).
— Наявність навченого та атестованого обслуговуючого персоналу, періодична перевірка його знань (пп. 7.2.2, пп. 7.2.4, пп. 7.2.5).
— Наявність та справність манометрів (пп. 5.3.3, пп. 5.3.4, пп. 5.3.10, пп. 5.3.11).
— Стан запобіжних клапанів (пп. 5.5.1, пп. 5.5.4).
— Справність покажчика рівня рідини (пп. 5.6.1, пп. 5.6.5).
— Наявність на запірній арматурі маркування та позначень напрямку її відкривання та закривання (пп. 5.2.4).
— Своєчасність проведення опосвідчень та випробувань, наявність відміток у паспортах та на посудині (пп. 6.3.1, пп. 6.3.3, пп. 6.3.9, пп. 6.4.3).

  1. Дотримання правил безпеки у газовому господарстві

(Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 1жовтня 1997 р. № 254 [витяг із Правил наведено у Додатку 8])

— Своєчасність навчання та перевірки знань осіб, які експлуатують газові установки та прилади (пп. 1.2.3, пп. 1.2.6).
— Наявність інструкції з контролю за безпечною експлуатацією газового господарства (пп. 1.3.2).
— Наявність Плану локалізації та ліквідації можливих аварій у системі газопостачання (пп. 4.2.12).
— Наявність паспорту на газове господарство (пп. 4.6.4).
— Наявність агрегатного та експлуатаційного журналів газових установок та їх ведення (пп. 4.6.5, пп. 4.6.10).
— Наявність затвердженого графіка технічного обслуговування та ремонту газових установок (пп. 4.6.9).
— Проведення огляду газового господарства з періодичністю 1 раз на 2 роки (пп. 4.6.11).
— Правильність кріплення гумотканинних рукавів на штуцері ( не допускається кріпити їх дротом) (пп. 4.9.22).
— Розміщення балонів (не допускається їх розміщувати в проходах) (пп. 4.9.24).
— Відповідність манометрів вимогам правил експлуатації (пп. 4.12.4, пп. 4.12.6, пп. 4.12.7, пп. 4.12.8).

  1. Дотримання правил безпеки при експлуатації вибухозахищених вентиляторів

(Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 11 вересня 1998 р. № 183)

— Застосування інструменту, виконаного з матеріалу, що не дає іскри під час монтажу та демонтажу вентиляторів (п. 8.16).
— Цілість м’яких вставок між вентилятором та повітроводом і металевого перемикаючого дроту між ними для заземлення повітропроводу (п. 8.17).
— Наявність наказу про призначення відповідального за безпечну експлуатацію вентиляторів (п. 9.4).
— Наявність графіка проведення техобслуговування вентиляторів відповідно до паспортних даних (п. 9.5).
— Забезпеченість перевірок роботи вентиляторів та наявність експлуатаційного журналу (п. 9.6).
— Наявність загального вимикача усіх вентиляторів, розміщеного за межами робочих приміщень (п. 9.20).

  1. Дотримання вимог електробезпеки

(Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України та Комітету по нагляду за охороною праці від 9 січня 1998 р. № 4)

— Наявність засобів електрозахисту та їх справність (пп. 1.1.4).
— Навченість електротехнічного персоналу (пп. 2.1.3, пп. 2.1.4).
— Закриття електрощитів, збірок на ключ. Наявність у електрощитах схем підключеного обладнання (пп. 2.2.18).
— Дотримання порядку виконання робіт за нарядами-допусками та розпорядженнями, наявність журналу видачі нарядів і розпоряджень (пп. 3.1.1, пп. 3.3.12).
— Наявність затвердженого переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації (пп. 3.15.3).
— Порядок зберігання переносних заземлень (пп. 4.8.1).
— Дотримання порядку експлуатації вибухозахищеного обладнання та наявність паспортів на нього, проведення зовнішніх оглядів і ведення спеціального журналу (пп. 7.3.1, пп. 7.3.8, пп. 7.3.16).
— Своєчасність проведення вимірювань повного опору петлі фаза-нуль (пп. 7.3.11).
— Своєчасність проведення вимірювань опору заземлення та опору ізоляції. Наявність акта опосвідчення стану безпеки електроустановок (п. 8.1, п. 8.2).

  1. Дотримання правил безпеки при експлуатації комп’ютерів

(Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 р. № 65)

— Обладнання робочих місць (пп. 4.1.2, пп. 4.1.4).
— Навченість персоналу з охорони праці, проходження ним медогляду (п. 7.1, п. 7.2).