Як формуватиметься тарифна система оплати праці з 2017 року

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII викладає в новій редакції ст. 96 КЗпП і ст. 6 Закону про оплату праці.

Зокрема встановлюється, що тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Схема посадових окладів (тарифних ставок) у бюджетній сфері, формується на основі:

  • мінімального розміру посадового окладу (тарифної ставки), установленого КМУ;
  • міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів посадових окладів (тарифних ставок) і тарифних коефіцієнтів.

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Саме роботодавець має відносити виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоювати кваліфікаційні розряди робітникам згідно з професійними стандартами (кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Вимоги до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їх завдання, обов’язки та спеціалізація визначаються професійними стандартами чи кваліфікаційними характеристиками професій працівників.

Колдоговором, а якщо договір не укладався — актом роботодавця, виданим після погодження з профспілкою (профспілковим представником), а за відсутності профспілки — з вільно обраними й уповноваженими представниками (представником) працівників, можуть установлюватись інші системи оплати праці.