З А К О Н  У К Р А Ї Н И

           Про застосування реєстраторів розрахункових
        операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
                            та послуг

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.205 )

 { Вводиться в дію Постановою ВР
   N 266/95-ВР від 06.07.95, ВВР, 1995, N 28, ст.206 }

{ В редакції Законів
  N 227/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 33, ст.155
  N 1776-III ( 1776-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.315 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
  N 1927-III ( 1927-14 ) від 13.07.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.316
  N 2156-III ( 2156-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 7, ст.34
  N 2746-III ( 2746-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 5, ст. 32
  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
  N  860-IV  (  860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300
  N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
  N 2056-IV  ( 2056-15 ) від 06.10.2004, ВВР, 2005, N  1, ст.23
  N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
  N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                           ст.267
  N 2756-VI   ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
  N 3609-VI   ( 3609-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N  6, ст.50
  N 4014-VI   ( 4014-17 ) від 04.11.2011, ВВР, 2012, N 24, ст.248
  N 4652-VI   ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
  N 4834-VI   ( 4834-17 ) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 16, ст.136
  N 5083-VI   ( 5083-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 33, ст.435
  N 5316-VI   ( 5316-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502
  N 5463-VI   ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N  4, ст.61
  N 5518-VI   ( 5518-17 ) від 06.12.2012, ВВР, 2014, N  8, ст.90
  N 406-VII   (  406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712
  N 1206-VII  ( 1206-18 ) від 15.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.885
  N   71-VIII (   71-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 7-8, N 9, ст.55
  N  569-VIII (  569-19 ) від 01.07.2015, ВВР, 2015, N 33, ст.327
  N 1791-VIII ( 1791-19 ) від 20.12.2016, ВВР, 2017, N  4, ст.42
  N 1982-VIII ( 1982-19 ) від 23.03.2017, ВВР, 2017, N 18, ст.222
  N 2628-VIII ( 2628-19 ) від 23.11.2018 }